fundusze strukturalne europejskie
2014-11-21

PLUSY promocji

Laureaci konkursu "Innowacja Plus"

Słowo kluczowe:

Zapisz się, aby otrzymywać
aktualne informacje
o funduszach.
Wsparcie dla firm

Przedstawiamy najważniejsze formy dofinansowania, z których będziesz mógł bezpośrednio skorzystać. Wprowadzenie to nie zastąpi dokumentów źródłowych i szczegółowych opisów programów dostepnych w naszej bazie. Jeśli zdecydujesz się na pozyskanie dofinansowania z unijnych funduszy, zawsze będziesz musiał sięgnąć po szczegółowy opis priorytetów, wytyczne dla beneficjentów oraz wzory formularzy i umowy. Chyba że przygotowanie projektu i aplikacji zlecisz firmie doradczej, która zdejmie z Ciebie ciężar zagłębiania się w szczegóły.

Ile z dostępnych do 2013 r. 85 mld euro może przypaść firmom? W latach 2008-2013 (okres kontraktowania środków w większości programów zaczyna się faktycznie w 2008 r., a rozliczanie ich potrwa do 2015 r.) polskie firmy na realizację swoich projektów będą mogły bezpośrednio pozyskać - według różnych szacunków - nawet 12 mld euro. Trudno to jednoznacznie określić, ponieważ z wielu instrumentów finansowych mogą korzystać jednocześnie przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu. W jaki sposób przedsiębiorcy skorzystają z tych pieniędzy? Dofinansowanie przeważnie ma formę dotacji, czyli bezzwrotnej pomocy finansowej. Dotacja uzupełnia środki własne podmiotu realizującego projekt, ale ich nie zastępuje. Zazwyczaj jest to refundacja kosztów, które poniesiesz jako beneficjent.

Przedsiębiorcy realizujący własne projekty mogą się ubiegać o ich dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach programów regionalnych, krajowych, a także realizowanych przez Komisję Europejską. Jeśli poszukujesz jedynie zbytu dla własnych produktów i usług, też będziesz mógł liczyć na duże żniwa. Instytucje realizujące unijne projekty będą ogłaszały jeszcze więcej zamówień publicznych niż w ciągu kilku ostatnich lat.

Wróćmy do źródeł wsparcia dla firm. Kto i na jakie projekty może pozyskać dotację? Unia stawia na małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), ponieważ wytwarzają one lwią część PKB i zatrudniają większość czynnych zawodowo Europejczyków. Dlatego głównym beneficjentem funduszy kierowanych do sektora prywatnego mają być MŚP, ale nie pomija się - zwłaszcza w programach ogólnokrajowych - dużych firm, choć z przyznawaniem pomocy dla nich jest spory kłopot. Tu już łatwo naruszyć konkurencję. Dlatego im większa firma, na tym mniejszy poziom wsparcia może liczyć. To samo dotyczy lokalizacji inwestycji. Jeśli ma być realizowana w regionie lepiej rozwiniętym, pomoc będzie mniejsza. Reguluje to tzw. mapa pomocy regionalnej. Wsparcie jest udzielane przede wszystkim w tych obszarach, w których polskie przedsiębiorstwa są najbardziej zapóźnione (np. ochrona środowiska) lub które w największym stopniu wpływają na wzrost konkurencyjności (innowacyjne technologie, produkty).

Pieniądze dla przedsiębiorstw będą dostępne w ramach następujących programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności:

 • Innowacyjna Gospodarka (PO IG)
 • Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ)
 • Kapitał Ludzki (PO KL)
 • 16 regionalnych programów operacyjnych.

Z osobnych programów mogą korzystać przedsiębiorcy działający w sektorze przetwórstwa żywności, rolnictwie i rybołówstwie:

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW)
 • Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich”.

Jest wiele typów projektów, które będą podlegały finansowaniu, m.in.:

 • inwestycje wdrażające innowacje w przedsiębiorstwie
 • badania przedkonkurencyjne i rynkowe
 • opracowywanie nowych wzorów przemysłowych
 • korzystanie z doradztwa
 • promocja w kraju i za granicą
 • szkolenia kadr. 

Zobacz informacje o RPO

Zobacz Fundusze 2007-2013 

Sprawdź dostępne formy wsparcia w Bazie FOL
zaloguj


Formy wsparcia     |      Dobre praktyki     |      Konkursy     |      Instytucje wsparcia     |      O serwisie     |      Rejestracja

Smartlink Sp. z o.o., ul. Zjazd 2/4,     60-653 Poznań    tel.: 061 849 90 40   fax: 061 849 90 41    e-mail: biuro@smartlink.pl


stat4u