fundusze strukturalne europejskie
2014-11-21

PLUSY promocji

Laureaci konkursu "Innowacja Plus"

Słowo kluczowe:

Zapisz się, aby otrzymywać
aktualne informacje
o funduszach.
Wiadomości
FIO 2014-2020

120 mln zł rocznie na realizację Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020

Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2014-2020, z którego projektem mamy okazję się zapoznać, jest nakierowany na wzrost udziału obywateli i organizacji pozarządowych w kształtowaniu i realizacji polityk publicznych. Będzie wspierał inicjatywy w sferze pożytku publicznego kształtujące warunki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Cel główny powinien zostać osiągnięty z uwzględnieniem horyzontalnych zasad PO FIO: partnerstwa, innowacyjności, zrównoważonego rozwoju i równości szans.

W programie zaprojektowano cztery priorytety:

  1. Kreatywność i aktywność obywateli
  2. Współpraca instytucji publicznych z obywatelami
  3. Integracja i solidarność społeczna
  4.  Pomoc programowa i organizacyjna.

 Realizacja Programu FIO na lata 2014-2020 finansowana będzie z krajowych środków publicznych pochodzących z budżetu państwa i wyniesie nie mniej niż 120 mln zł rocznie. Projekty ze środków FIO będą finansowane na podstawie przepisów regulujących wybór oferty zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej na stronie: http://www.pozytek.gov.pl/P,FIO,2014-2020,1189.html

(JG)


Szczegóły dostępne dla zarejestrowanych Użytkowników
zaloguj


Formy wsparcia     |      Dobre praktyki     |      Konkursy     |      Instytucje wsparcia     |      O serwisie     |      Rejestracja

Smartlink Sp. z o.o., ul. Zjazd 2/4,     60-653 Poznań    tel.: 061 849 90 40   fax: 061 849 90 41    e-mail: biuro@smartlink.pl


stat4u